Sửa Đổi Hàng Loạt Quy Định Liên Quan Đến Đăng Kiểm Xe

Theo Thông tư số 42 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, chương III của Thông tư số 89/2015 quy định về kiểm định xe máy chuyên dùng được bãi bỏ.
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Toàn văn Thông tư 422018TT-BGTVT  tại đây!

Cụ thể:

– Rút ngắn thời hạn cấp Chứng chỉ chất lượng xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra Xe thực tế và nhận đủ hồ sơ quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BGTVT.

– Rút ngắn thời hạn cấp Giấy chứng nhận cải tạo từ 05 ngày làm việc xuống ngày còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xe cải tạo được nghiệm thu và đạt yêu cầu quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BGTVT.

– Bãi bỏ bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu gồm Hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BGTVT.

– Sửa đổi quy định cải tạo xe cơ giới

Thông tư 85/2014/TT-BGTVT thành: Không cải tạo xe cơ giới thành loại khác thành xe chở người và ngược lại, trừ trường hợp xe chở người từ 16 chỗ (kể cả chỗ người lái) trở xuống thành xe chuyên dùng hoặc thành xe ô tô tải VAN.

Ngoài ra, Theo Thông tư số 42 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, chương III của Thông tư số 89/2015 quy định về kiểm định xe máy chuyên dùng được bãi bỏ.

Đơn vị, cá nhân không còn phải thực hiện hàng loạt thủ tục như hiện nay, trong đó có việc nộp, thẩm định hồ sơ thiết kế phương tiện sản xuất, lắp ráp trong nước; kiểm tra, thử nghiệm mẫu định hình; hồ sơ kiểm tra sản phẩm, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở; kiểm tra trong quá trình sản xuất, lắp ráp…

Cùng đó, quy định mới cũng bãi bỏ quy định về lưu trữ hồ sơ tại cơ quan đăng kiểm như hiện nay. Các cơ sở lắp ráp, cải tạo chỉ có trách nhiệm tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng phương tiện, lưu trữ hồ sơ phương tiện tối thiểu trong 2 năm; Không phải thực hiện các quy định thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và theo dõi thông tin về các khách hàng; Thiết lập hệ thống thu thập các thông tin về chất lượng sản phẩm, phân tích các lỗi kỹ thuật và lưu trữ lại các thông tin có liên quan.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*