Từ 01/10/2021 Thay đổi thời hạn kiểm định của nhiều loại xe, Đặc biệt xe công nghệ từ 6 tháng tăng lên 12 tháng

Theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/10/2021, chu kỳ kiểm định với ôtô thay đổi như sau:

Chu kỳ kiểm định với ôtô từ 1/10 thay đổi như sau:

– Ôtô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có lịch đăng kiểm như sau:

  • sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ đầu 30 tháng
  • chu kỳ định kỳ 18 tháng
  • sản xuất trên 7 năm đến 12 năm thì chu kỳ định kỳ 12 tháng
  • sản xuất trên 12 năm có chu kỳ định kỳ 6 tháng.

– Ôtô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải có lịch đăng kiểm như sau:

  • sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ đầu 24 tháng
  • chu kỳ định kỳ 12 tháng (theo Thông tư cũ 70/2015/TT-BGTVT đang áp dụng, chu kỳ đầu chỉ 18 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng)
  • sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ định kỳ 6 tháng
  • có cải tạo thì chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng.

 

Thời gian kiểm định của các loại xe khác

– Ôtô chở người các loại trên 9 chỗ: không cải tạo thì chu kỳ đầu 18 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng; có cải tạo thì chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng.

– Ôtô tải các loại, ôtô chuyên dùng, ôtô đầu kéo đã sản xuất đến 7 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm thì chu kỳ đầu 24 tháng, chu kỳ định kỳ 12 tháng.

– Ôtô tải các loại, ôtô chuyên dùng, ôtô đầu kéo đã sản xuất trên 7 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm thì chu kỳ định kỳ là 6 tháng.

– Ôtô tải các loại, ôtô chuyên dùng, ôtô đầu kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc có cải tạo thì chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng.

– Ôtô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ôtô chở người trên 9 chỗ đã cải tạo thành ôtô chở người đến 9 chỗ); ôtô tải các loại, ôtô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ôtô tải, ôtô đầu kéo đã cải tạo thành ôtô chuyên dùng); ôtô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ôtô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên thì chu kỳ định kỳ 3 tháng.

lưu ý:

Chu kỳ đầu chỉ áp dụng với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 2 năm, tính từ năm sản xuất; số chỗ trên ôtô chở người bao gồm cả người lái.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*